Produkty

1.Drogi i autostrady

 • murki oporowe proste
 • murki oporowe ze skrzydełkowe
 • słupek PD
 • płyty drogowe
 • słupek pasa drogowego
 • granicznik
 • kostka podcenter

2.Budownictwo ogólne

 • blok betonowy typ Lego
 • słupek gazowniczy
 • słupki ogrodzeniowe

3.Teletechnika

 • fundamenty pod szafki kablowe
 • studzienki SK 1
 • studzienki SKR
 • studzienki SK2
 • studzienki SKR2
 • studzienki SK6
 • ramy
 • pokrywy 50x50 pełne 
 • pokrywy 50x50 z wywietrznikiem

4.Sadownictwo

 • słupki sadownicze

5.Prefabrykaty na indywidualne zamówienie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram