Teletechnika

  • fundamenty pod szafki kablowe
  • studzienki SK 1
  • studzienki SKR
  • studzienki SK2
  • studzienki SKR2
  • studzienki SK6
  • ramy
  • pokrywy 50x50 pełne
  • pokrywy 50x50 z wywietrznikiem

TELETECHNIKA –dziedzina techniki, zajmująca się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji - dotyczy to zagadnień związanych z produkcją, projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem sieci, urządzeń oraz systemów teletechnicznych (telekomunikacyjnych).
Przepisy w tym zakresie regulują Ustawa – „PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE” opublikowane w Dz. U. nr 171 z 2004r. poz. 1800 z póż zmianami oraz normy branżowe a także przepisy wykonawcze do w/w.

I tak kanalizacja teletechniczna (podziemna)  budowana z rur kablowych służy do wciągania lub wdmuchiwania kabli miedzianych i światłowodowych oraz studni i zasobników kablowych, jak również do umieszczania złączy i zapasów kablowych oraz wykonywania odgałęzień. Sposób przesyłania (transmisji) sygnałów telekomunikacyjnych (drogą kablową lub radiową) zależy od możliwości technicznych i standardów przyjętych przez konkretnego operatora telekomunikacyjnego, nadawcy audycji, operatora systemów monitorujących, itp.
Infrastruktura podziemna w postaci studni i zasobników kablowych jest produkowana w naszym zakładzie.
Posiadamy w swojej ofercie studnie telekomunikacyjne (studnie kablowe oraz studnie kablowe rozdzielcze) zgodne z ZN-12/TP S.A.-023.
Zaopatrujemy instalatorów, wykonawców sieci światłowodowych oraz hurtownie elektryczne.
Oferujemy studnie SK-1, SK-2, SK-6, SKR-1, SKR-2.
Oferujemy zwieńczenia typu ciężkiego i lekkiego, wykonane zarówno ze stali jak i żeliwa szarego.

Nośność zwieńczeń dopasowujemy do miejsca wbudowania zgodnie z normą PN-EN 124. Oferujemy zwieńczenia w klasie wytrzymałości A-15, B-125, C-250, D-400.
W celu ujednolicenia powierzchni oferujemy ramy i pokrywy do samodzielnego wypełnienia kamieniem brukarskim lub innym materiałem wymaganym okolicznościami montażu.
Na życzenie klienta montujemy w pokrywach wywietrzniki z logo dowolnego operatora lub właściciela sieci.
W przypadku konieczności zabezpieczenia antywłamaniowego możemy wyposażyć dostarczane studnie w dodatkowe pokrywy antywłamaniowe typu PIOCH.

Dzięki współpracy z firmami kurierskimi jesteśmy w stanie dostarczyć oferowany przez nas towar w dowolne miejsce w Polsce w możliwie krótkim czasie.

Na życzenie klienta oferowane przez nas wyroby pomimo zastosowania betonu wodoszczelnego dodatkowo zabezpieczamy przed wilgocią powłoką bitumiczną. Pokrywy i ramy w celu dodatkowego zabezpieczenia mogą być cynkowane.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram